ПАДЕЖ  ПРИЛ. м.р  СУЩ. м.р.  ПРИЛ. ж.р.  СУЩ. ж.р.  ПРИЛ. ср.р.  СУЩ. ср.р  Изузеци Питања
АКУЗАТИВ
(винительный)

ед.ч.
1.Неодуш.[0] 2.-

-ОГ/-ЕГ

 ед.ч.
1.Неодуш.[0] 2.-

А

ед.ч.

ед.ч.

-У [0]

ед.ч.

[0] (-ном)

ед.ч.

[0] (-ном)

ед.ч./мн.

младост/и
љубав/и
ствар/и
ноћ/и
судија/је
брата/браћу
цвеће/цвеће
пиле/пилад 

 

Кога? Шта?  

(гледам)

мн.ч.

мн.ч.

мн.ч.

мн.ч.

-Е / [-И]

мн.ч.

[0] (-ном)

мн.ч.

[0] (-ном)

ЛОКАТИВ
(предложный)

 ед.ч.

-ОМ/-ЕМ

ед.ч.

-У 

 ед.ч.

-ОЈ

 ед.ч.

 ед.ч.

-ОМ/-ЕМ

 ед.ч.

    ед.ч./мн.

девојци/девојкама
снаси/снакама
мачки/мачкама
ноћи/ноћима
радости/радостима
селу/селима
детету/деци
унучету/унучади
дрвету/дрвећу
брату/браћи
господину/господи
цвету/цвећу
грму/грмљу
пилету/пилади
бурету/буради

О коме? О чему?

(размишљам)  

 мн.ч.

-ИМ

мн.ч. 

-ИМА

 мн.ч.

-ИМ

 мн.ч.

-АМА [-ИМА]

мн.ч.

-ИМ

 мн.ч.

-ИМА

ДАТИВ
(дательный)

 ед.ч.

-ОМ/-ЕМ

 ед.ч.

-У 

ед.ч.

-ОЈ

 ед.ч.

 ед.ч.

-ОМ/-ЕМ

 ед.ч.

Коме? Чему?  

(прилазим)

мн.ч.

-ИМ

 мн.ч.

-ИМА

мн.ч.

-ИМ

мн.ч.

-АМА [-ИМА]

мн.ч.

-ИМ

 мн.ч.

-ИМА

ГЕНЕТИВ
(родительный)

 ед.ч.

-ОГ / -ЕГ

ед.ч.

 ед.ч.

 ед.ч.

-Е [-И]

ед.ч.

-ОГ/-ЕГ

 ед.ч.

А

 

Кога? Чега? 

(нема)

 мн.ч.

-ИХ

 мн.ч.

 мн.ч.

-ИХ

 мн.ч.

 мн.ч.

-ИХ

 мн.ч.

 
ИНСТРУМЕНТАЛ
(творительный)

 ед.ч.

-ИМ

ед.ч. 

-ОМ / -ЕМ

ед.ч.

-ОМ

ед.ч.

-ЈУ / -И

ед.ч.

-ИМ

 ед.ч.

-ОМ / -ЕМ

 

С ким? Чиме?  

(једем)

 мн.ч.

-ИМ

 мн.ч.

-ИМА

 мн.ч.

-ИМ

 мн.ч.

-АМА [-ИМА]

 мн.ч.

-ИМ

 мн.ч.

-ИМА